VÍTEJTE NA STRÁNKACH NAŠI SPOLEČNOSTI

JSME PROFESIONÁLY V NAŠICH SLUŽBÁCH

Naše služby zpracovaní a výroby drahých kovů, poskytujeme pro všechny klienty z řad právnických a fyzických osob. Naše společnost disponuje oprávněním oceňovat všechny třídy majetku – podnik, finanční majetek, věci movité, věci nemovité a nehmotný majetek.

01. NAŠE HISTORIE

V roce 2010 vynikla, dynamická společnost INVESTMENT PROPERTY GROUP SE, která využívá zkušenosti z našeho a mezinárodního prostředí. V roce 2014 se společnost začala specializovat na investiční komodity, jako jsou zlato, stříbro, platina, paladium. Počátkem roku 2015 se společnost přejmenovala na UNIVERSAL REFINERY SE. Další podrobnosti

02. ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Základem úspěchu naší společnosti je korektní jednání, profesionální přístup a bohaté zkušenosti v rámci poskytovaných služeb u nás i v zahraničí. Celý náš tým je odborně zaměřený, má odpovídající vzdělání a neocenitelné zkušenosti.

POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNÍ A VYSOCE KVALITNÍ SLUŽBY.

Vyžádejte si cenovou nabídku

CO JE NOVÉHO