O nás

Rok 2010

Rok 2010

V roce 2010 vynikla, dynamická společnost INVESTMENT PROPERTY GROUP SE, která využívá zkušenosti z našeho a mezinárodního prostředí. Naším cílem bylo poskytovat odborné, kvalitní služby v rozumných cenových relacích, se specializací na tyto oblasti – prodej firem, prodej podniků, oceňování podniků, částí podniků, nemovitostí a finančního majetku, fúze a akvizice, poradenství v uvedených oblastech a v rámci investičních projektů.

Rok 2014

Rok 2014

V roce 2014 se společnost začala specializovat na investiční komodity, jako jsou zlato, stříbro, platina, paladium. Po zhodnocení těchto obchodu a velké poptávce po těchto komoditách jak u nás tak od našich zahraničních klientů, společnost začala analyzovat možné zdroje těchto surovin.

Rok 2015

Rok 2015

Počátkem roku 2015 se společnost přejmenovala na UNIVERSAL REFINERY SE. Hlavní činností společnosti začala příprava na zpracování materiálu s obsahem drahých kovů, zpracování vytěžených nerostu z dolů a důlních odkališť. Společnost UNIVERSAL REFINERY SE začala s výstavbou nové rafinerie na výrobu šesti prvků – mědi, zlata, stříbra, platiny, palladia a rhodia. Po auditu proveditelnosti, který zpracovává zahraniční výrobce rafinerii společně s chemicko-technickou universitou, společnost hodlá vybudovat linku na zpracování dalších kovů, jako jsou lithium, rubidium, cesium.

Základ úspěchu

Základem úspěchu naší společnosti je korektní jednání, profesionální přístup a bohaté zkušenosti v rámci poskytovaných služeb u nás i v zahraničí. Celý náš tým je odborně zaměřený, má odpovídající vzdělání a neocenitelné zkušenosti. Pro naši společnost je typický podnikatelský duch, inovace a otevřenost novým výzvám a příležitostem. Klientům pomáháme dosáhnout jejich cílů. Nebojíme se je provést náročnými procesy a být pro ně spolehlivým partnerem při společné práci.

Každý zákazník je pro nás důležitý

Naše služby zpracovaní a výroby drahých kovů, poskytujeme pro všechny klienty z řad právnických a fyzických osob, přičemž rádi realizujeme také zakázky malého rozsahu, u kterých je nutné pracovat s omezeným finančním rozpočtem. Ke všem zakázkám přistupujeme se stejnou péčí a zodpovědností.

Řízení jakosti

Náš systém řízení jakosti využívá možnosti analýzy rizik, založené na statistickém vyhodnocení údajů o kvalitě produkce materiálu. Zvyšování kvality produkce = uspokojování potřeb zákazníka je věnována maximální péče na všech řídících úrovních.

Vybudovaný systém managementu jakosti je základním nástrojem pro naplňování stanovené strategie a cílů společnosti a to zejména s ohledem na jakost firemních produktů a zakázek zákazníků. Pravidelný dohled a měsíční vyhodnocování efektivnosti jednotlivých procesů zajišťují funkčnost systému a jsou zárukou neustálého plnění požadavků zákazníka pomocí známých technologií a dostupné technické vybavenosti. Zařazení těchto požadavků do řízení firemních procesů a jejich naplňování pomáhá organizaci lépe uspokojovat potřeby zákazníků a tím dosahovat svých podnikatelských cílů.

Ekologie

Společnost UNIVERSAL REFINERY SE si uvědomuje vysokou společenskou odpovědnost za ochranu životního prostředí. Přijatá politika jakosti a ochrany životního prostředí řeší aktivní opatření, která snižují ekologické dopady výroby. V rámci udržitelného rozvoje a zkvalitňování environmentálního profilu společnost zaměřuje pozornost především na včasnou identifikaci možného škodlivého vlivu na životní prostředí, na snižování energetických zdrojů, šetrné nakládání s odpady i na vzdělávání a osobní odpovědnost zaměstnanců.